Digitaal platform voor de funderingsbranche

Efficiënter inspelen op de markt en voorsorteren

op de toekomst

Digitale professionalisering in de funderingsbranche – doet u mee?

Door de toegenomen informatiebehoefte in de bouw als gevolg van onder andere kwaliteits- en duurzaamheidseisen, ontstaat steeds meer behoefte aan gestandaardiseerde dataverwerking. Enerzijds om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op de markt van nu: “slimmer werken” en anderzijds om klaar te zijn voor de toekomst: met moderne engineering voorsorteren op de langere termijn, waarin artificial intelligence en robotisering vragen om data gedreven werken.

De funderingsbranche is een specifieke, overzichtelijke branche, maar met een complex (productie)proces. Het overgrote deel van het werk speelt zich af in de grond, onzichtbaar voor het menselijk oog. Dat stelt hoge eisen aan risicobeheersing. Dit vergt een veelzijdige registratie en uitwisseling van informatie en biedt daarmee volop kansen voor optimalisatie.

Samenwerking

Vanuit Van ’t Hek Groep en Vroom Funderingstechnieken hebben we met branchegenoten en toeleveranciers verkennende gesprekken gevoerd over standaardisatie in dataverwerking. Dit heeft geleid tot een eenduidige strategische denkrichting:

• Standaardisatie en uniformiteit in data

is noodzakelijk voor de hele keten.

• Het funderingsbedrijf is als specialist

de eigenaar van de data en deelt deze

met de rest van de keten.

• Geen exclusieve samenwerkingen met

leveranciers in materieel of software.

Vereenvoudiging en efficiency

Wij zijn ervan overtuigd dat de complexe uitwisseling van informatie binnen de funderingsbranche kan worden vereenvoudigd.

Gestandaardiseerde data stelt ons in staat om sneller en overzichtelijker te rapporten en data met elkaar uit te wisselen. Het genereren van big data kan op termijn voorspellende modellen verzorgen voor installatietijden en het gedrag van funderingspalen. Vanaf nu is het voor funderingsbedrijven en hun partners al mogelijk om hun interne productieproces te analyseren en projecten, materieel en funderingsoplossingen te vergelijken.

Branche-standaard: Infoundation

landingspagina
Your Title
Your Title
Your Title
Your Title
Your Title

Inmiddels zijn Van ’t Hek en Vroom gestart met de praktische invulling, waardoor is het dataplatform Infoundation tot stand gekomen. Hiermee willen wij een branche-standaard creëren voor het rapporteren en delen van productiedata van funderingspalen. We maken een uniforme, bedrijfseigen database van gegevens van funderingselementen. En we kunnen gestandaardiseerde informatie uitwisselen tussen funderingsbedrijven, constructeurs, toeleveranciers en materieel.


Samen zijn we groot genoeg om een slimme standaard te ontwikkelen waar de hele branche profijt van kan hebben.


Samen sterker

Wij willen dit samen doen. Om onze ideeën verder uit te werken en ook daadwerkelijk te laten slagen zoeken we partners die willen meedenken en zich willen aansluiten. Het fundament is gelegd, maar nu moeten we verder bouwen. Wij zoeken funderingsbedrijven, constructeurs, leveranciers, materieelbouwers en andere stakeholders. Samen kunnen we het platform door ontwikkelen, om er met elkaar gebruik van te maken en onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Van ’t Hek Groep

Jurian Borst

0299-313020

Vroom Funderingstechnieken

Niels Bakker

0299-409500

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op: